Jonavos „Neries“ pagrindinė mokykla

s s

Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų projektas
„IKT taikymo 7-8-ųjų klasių ugdymo procese proveržis“
2006-2008 m.

 

 

Projekto tikslai:

Plėsti IKT naudojimo galimybes įvairių mokomųjų dalykų mokymui ir mokymuisi 7-8-osiose klasėse. Tobulinti, panaudoti ir skleisti projekto metu sukauptą mokytojų patirtį ir metodinę medžiagą. Paskatinti mokytojus naudoti IKT įvairių dalykų mokymui..

Iš atidarymo konferencijos 2006-02-10 Vilniuje: 

 

ppt

Laimėti 2 nešiojamieji kompiuteriai, 2 stacionarūs kompiuteriai, 3 multiterpės projektoriai.

 

Mokytojai, dalyvaujantys projekte:

 Projekto koordinatorė - Nomeda Urbonavičienė

Vilija Adomėlienė (direktorės pavaduotoja, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė),
Irena Baranauskaitė (lietuvių kalbos vyr. mokytoja)
Daiva Balandienė (lietuvių kalbos vyr. mokytoja)
Danguolė Černiauskienė (anglų kalbos mokytoja metodininkė)
Violeta Daukšienė (technologijų vyr. mokytoja)
Janina Drėgvienė (istorijos vyr. mokytoja)
Danutė Gailiuvienė (biologijos mokytoja metodininkė)
Aurelija Grigaravičiūtė (muzikos vyr. mokytoja)
Violeta Knygauskienė (fizikos-matematikos vyr. mokytoja)
Živilė Laurinavičienė (k. kultūros vyr. mokytoja)
Dalė Prochorovienė (matematikos vyr. mokytoja)
Svetlana Putina (rusų kalbos mokytoja)
Vilija Rimkevičienė (matematikos mokytoja metodininkė)
Vidutė Tatarūnienė (spec. pedagogė-logopedė metodininkė)
Danguolė Trinkūnienė (vokiečių kalbos mokytoja metodininkė)
Regina Určinskienė (tikybos mokytoja)
Vilma Vyčienė (istorijos - etikos vyr. mokytoja)
Irena Venskūnienė (etikos vyr. mokytoja)
Zita Venckienė (biologijos mokytoja metodininkė)
Rima Žižienė (biologijos mokytoja metodininkė)
Edita Miliukienė (matematikos vyr. mokytoja)

 

į viršų

Renginiai

2008 m. sausio 3 d.

RAJONINĖ MOKSLINĖ-PRAKTINĖ KONFERENCIJA
„IKT taikymas 7-8 klasių ugdymo procese“ 
 
projekto sklaidai.

Apie konferenciją rašė rajoninis laikraštis „Naujienos“.

Konferencijos programa:


Konferencijos atidarymas.
Virginija Guščiuvienė, Jonavos „Neries“ pagrindinės mokyklos Direktorė.

Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų projekto „IKT taikymo 7-8-ųjų klasių ugdymo procese proveržis“ pristatymas.
Nomeda Urbonavičienė, projekto koordinatorė.

Metodinės medžiagos rengimas taikant IKT.<

dr. Rasa Baltušytė, Kėdainių raj. Šėtos vidurinės mokyklos biologijos mokytoja ekspertė, IKT lyderė

IKT taikymas 7-8 klasių ugdymo procese:

BIOLOGIJA
Rima Žižienė, biologijos mokytoja metodininkė,
Zita Venckienė, biologijos mokytoja metodininkė,

TECHNOLOGIJOS
Regina Rylienė, Kėdainių raj. Šėtos vidurinė mokykla,

MATEMATIKA
Vilija Rimkevičienė, matematikos mokytoja metodininkė,
Dalė Prochorovienė, matematikos vyr. mokytoja,

ANGLŲ K.
Danguolė Černiauskienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė,

SPEC. POREIKIAI
Vidutė Tatarūnienė, spec. pedagogė-logopedė metodininkė,

FIZIKA
Violeta Knygauskienė, fizikos mokytoja metodininkė,

LIETUVIŲ KALBA
Daiva Balandienė, lietuvių k. vyr. mokytoja,

DORINIS UGDYMAS
Regina Určinskienė, tikybos mokytoja,
Vilma Vyčienė, etikos vyr. mokytoja,
Irena Venskūnienė, etikos vyr. mokytoja

RUSŲ KALBA
Svetlana Putina, rusų k. mokytoja,

INTEGRUOTI PROJEKTAI
Janina Drėgvienė,istorijos vyr. mokytoja,
Aurelija Grigaravičiūtė, muzikos vyr. mokytoja,
Nomeda Urbonavičienė, IT mokytoja ekspertė.

Konferencijos apibendrinimas.
Metodinio leidinio „IKT taikymo dalykų mokymui(si) metodinės rekomendacijos. I dalis“ + CD sklaida.
Nomeda Urbonavičienė, projekto koordinatorė.

______________________________

Konferencijos rengimo grupė:
V. Guščiuvienė, mokyklos direktorė,
N. Urbonavičienė, IT mokytoja,
L. Guogienė, bibliotekininkė,
R. Masalskienė, bibliotekininkė.
 

 

Metodinio leidinio + CD sklaida:

Renginio akimirkos: 

 

2007 m.gegužė

E-TILTAI.

 Nuotolinė atvira integruota IT - anglų kalbos pamoka su Austrijos, Vaizenkirchen mokyklos mokiniais „Informacijos paieška. Austrija".
Video konferencija.
Pamoką vedė D. Černiauskienė, N. Urbonavičienė.

Video konferencija:

 

2007 m. kovas

Tradicinė mokinių kompiuterinių kūrybinių darbų mugė. plačiau

 

į viršų

Mokytojų metodiniai darbai

Reikalavimai metodiniams darbams

Lietuvių kalba

* D. Balandienė. Skaitomumo tyrimas (atliko 7 kl. mokiniai).
IKT taikymas:
mokiniai taiko turimas IT žinias  duomenų apdorojimui ir pristatymui.

* I. Baranauskaitė. Maironis
IKT taikymas:demonstruojamas mokinių kūrybinis darbas „Maironis“

Anglų kalba

*D. Černiauskienė, N. Urbonavičienė. 8 kl. Nuotolinė integruota IT-anglų k. pamoka „Informacijos paieška. Austrija“

Vokiečių kalba

* D. Trinkūnienė. Veiksmažodžių laikai.

Rusų kalba

* S. Putina. Peterburgas. Ermitažo lobynai.

Muzika

*A. Grigaravičiūtė, N. Urbonavičienė. Projektinis darbas "Medžiai liaudies dainose"
Darbo aprašas

Tikyba

* R. Určinskienė. 7-8 kl. „Piligrimų takais“.
Pateiktis

Matematika

*D. Prochorovienė. 7kl. Statistika. „Kokių mokinių vardų mokykloje daugiausia“.
IKT taikymas:
mokiniai taiko turimas IT žinias  duomenų apdorojimui ir pateikimui.

* E. Miliukienė.  7 kl. Statistika. „Kiek aš mokausi namuose“. 

Biologija

* R. Žižienė. 8 kl. "Žuvys - vandens stuburiniai gyvūnai". 
IKT taikymas:
demonstruojamas mokinių kūrybinis darbas „Baltijos jūros žuvys“.

* Z. Venckienė. 7 kl. „Iš ko sudarytas kraujas“.
IKT taikymas: demonstruojamas mokinių kūrybinis darbas „Dujų ir maisto medžiagų judėjimas organizme„:

* Z. Venckienė, N. Urbonavičienė.
7 kl. Projektinis - tiriamasis darbas „Cholesterolis ir kraujagyslių susirgimai“
Darbo arašas
Pateiktis

Istorija

* J. Drėgvienė, N. Urbonavičienė. „Septyni pasaulio stebuklai“.

Etika

* V. Vyčienė, I. Venskūnienė. Etiketo mokyklėlė.
Pateiktis

Spec. ugdymas

* V. Tatarūnienė. Daiktavardis.
 Pateiktis

V. Tatarūnienė, N. Urbonavičienė. IT taikymas ugdant sutrikusio intelekto mokinius, 2005

į viršų

 

 

s
 © 2005-2006 Vizitinė kortelėInformacijaApie mokykląBendruomenėVeiklaRenginiai, fotogalerijaBibliotekaUgdymas