Jonavos „Neries“ pagrindinė mokykla

s s

NACIONALINIS
DORINIO UGDYMO KONKURSINIS PROJEKTAS PAGRINDINĖS MOKYKLOS VII-VIII KLASIŲ MOKINIAMS
„ĮDOMUS PAŽINIMO KELIAS“
Leidinys „29 projektai paaugliams“

Projekto tikslai:

Ugdyti religinę, tautinę toleranciją.
Ugdyti tautinį, religinį, kultūrinį tapatumą, pasididžiavimą tėvyne Lietuva.
Skatinti mokinius domėtis gimtojo krašto ir Lietuvos kultūros paveldo vertybėmis, jas puoselėti.
Ugdyti mokinių kūrybiškumą ir kultūrinį sąmoningumą.
Skatinti mokinių pilietinę drąsą ir sąmoningumą.

 

Mokytojai, dalyvaujantys projekte:

I. Venskūnienė, etikos mokytoja,  
R. Určinskienė, tikybos mokytoja,  
N. Urbonavičienė, IT mokytoja. 

Laimėti 3 nešiojami kompiuteriai >>plačiau

 

Projekto turinys:

TOLERANCIJOS DIENOS PAMINĖJIMAS MOKYKLOJE
2008 m. lapkričio 14-15d.

 „Aš toleruoju viską, išskyrus netoleranciją"
 /Martin Luter King/

 Dalyviai:
mokyklos bendruomenė -  8-10 kl. mokiniai, mokytojai,
neįgaliųjų centro gyventojai,
koordinatorės - etikos mokytoja I. Venskūnienė, tikybos mokytoja R. Určinskienė.

 Tolerancijos dienos paminėjimas mokykloje tapo tradiciniu lapkričio mėnesio renginiu nuo 2006 m.

 Klasių auklėtojos vedė klasės valandėles tolerancijos tema. Buvo parengtos rekomendacijos, kokiais žaidybiniais elementais būtų galima pagyvinti šias vedamas valandėles.

 Dailės pamokose mokiniai piešė vaizdelius su tolerantiškumo ir netolerancijos pavyzdžiais.

Tikybos ir etikos pamokose buvo aiškinama tolerancijos sąvoka. Remiantis pavyzdžiais, atkreiptas dėmesys į skirtingų nuomonių, skirtingų tautybių žmonių toleravimą; sergančių, neįgaliųjų ir turinčių priklausomybės (nuo alkoholio, narkotikų) problemų žmonių toleravimą.
Mokiniai diskutavo tema  „Ar sugebame būti tolerantiški kitokiam žmogui".
Informavus mokinius, kad Lietuvos gyventojų vertybių tyrimai parodė, kad teigiamiausia lietuvio savybė - darbštumas, o neigiamiausia - nepakantumas (S. Juknevičius, Psichiatrijos žinios 2008, Nr.8), kilo mokinių diskusija netolerancijos tema. Netolerancija kam? ir kodėl?
Mokiniai rengė stendą mokyklos foje  „Netoleruoju ko?". Mokiniai kirpo spalvotus klevo lapus, ant kurių užrašė savo mintis. Mokiniai galvojo, ieškojo ir rado!

Tai buvo nauja ir įdomu.

 

į viršų

 

KONCERTAS NEĮGALIŲJŲ CENTRO GYVENTOJAMS
„ANGELO ŽINGSNIAI“

 
į viršų

 

„PRAEITIES IR DABARTIES GIJOS“
Išvyka

Muziejuje:

 

į viršų

INTEGRUOTA DORINIO UGDYMO IR VOKIEČIŲ KALBOS
PAMOKA – ADVENTINĖ POPIETĖ

 „TRADICIJŲ LINK“

Tikslai:
1. Ugdyti atsakomybę puoselėjant Lietuvos kultūrines ir religines vertybes.
2. Skatinti domėtis Lietuvos ir kaimyninių šalių (Vokietijos) Kalėdų tradicijomis, papročiais.

Uždaviniai:
1. Supažindinti mokinius su Advento ir Kalėdų papročiais, apeigomis, simboliais paplitusiais Lietuvoje ir Vokietijoje.
2. Lavinti fonetinius, kalbėjimo įgūdžius ir supratimą iš klausos.
3. Ugdyti mokinių draugiškumą, toleranciją, religingumą.

Pasiruošimas pamokai:
Mokiniams pateikiamos užduotys:
1. Savarankiškai surasti medžiagos apie kalėdines tradicijas ir papročius.
2. Grupei mokinių skiriama užduotis savarankiškai ruoštis B. Ferrero pasakojimo „Kelnės“ inscenizacijai.
3. Dalis mokinių namie pagamino kalėdinius simbolius panaudodami kartoną, spalvotą popierių, blizgučius ir gamtinę medžiagą. Buvo repetuojamos dainos ir giesmės, mokomasi eilėraščių.
4. Mokiniai nuolatos buvo konsultuojami mokytojų, organizuojančių integruotą pamoką – popietę.

Metodai:
1. Mokiniai ruošėsi individualiai.
2. Dirbo poromis ir grupėse
3. Vyko bendros repeticijos.

Vieta ir laikas:
 Integruota dorinio ugdymo ir vokiečių kalbos pamoka – adventinė popietė vyko 2008-12-17 Jonavos „Neries“ pagrindinėje mokykloje mažojoje aktų salėje.

Dalyviai:
Jonavos „Neries“ pagrindinės mokyklos aštuntųjų klasių mokiniai.

Mokytojai:
vokiečių kalbos mokytoja D, Trinkūnienė,
etikos mokytoja Irena Venskūnienė,
tikybos mokytoja Regina Určinskienė,
informatikos mokytoja Nomeda Urbonavičienė.


Popietės eiga:


Uždegamos adventinio vainiko žvakės.

Pritariant fleitai integruota pamoka – popietė pradedama
giesme „Tyli naktis“:

Stille Nacht, heilige Nacht
Alles schläft einsam wacht
Nur das traute , hoch
Schlaf in himmlischer Ruh!heilige Paar,
Holder Knabe im lockigen Haar.
Schlaf in himmlischer Ruh!

Stille Nacht, heilige Nacht
Hirten erst kundgemacht
Durch der Engel Hallelujah
Tönt es laut von fern und nah:
Christ, der Retter ist da!
Christ, der Retter ist da!

Stille Nacht, heilige Nacht!
Gottes Sohn, o wie er lacht!
Lieb aus deinem göttlichen Mund,
da uns schlägt die rettende Stund.
Christ in deiner Geburt!
Christ in deiner Geburt!

1 vedėja:
Praėjo lapkritis.
Lapkritis – vienatvės namai.
Juodi medžiai, juodi vėjai, juodi lietūs,
O kartais ir mintys juodos

2 vedėja:
Argi mintys juodos?
Ne! Šis lapkritis nuspalvino mūsų mintis pačiomis šviesiausiomis spalvomis, mokyklos dešimtmečio spalvomis.

1 vedėja:
Su jomis mes pasitikome gruodį
Įpusėjo jis, atnešęs tylųjį Adventą
Rimtį mūsų namams.
Laiką maldai, gerai knygai,
Pokalbiui su namiškiais,
Susitikimui su draugais.

2 vedėja:
O jis, gruodis, atnešė susitikimą su pačiomis gražiausiomis metų šventėmis – šv. Kalėdomis,
su šių švenčių papročiais.

1 vedėja:
Paprotys, tradicijos – tai per ilgą laiką nusistovėjęs, kokios nors tautos, visuomenės elgesio būdas.
Mūsų tauta jų turi įvairių, gražių, įdomių. Išvardinkite kelis.
Pamokoje- popietėje dalyvaujantys mokiniai vardija šventes ir papročius.

2 vedėja:
Kalėdos! Kalėdos!
Prisilieskime prie jų papročių žodžiu, eilėmis, muzika.
Bet prieš tai lyg ir egzaminas atminčiai
Kokia tai buvo šventė senovėje?

Mokiniai iš salės atsako:
- Tai Jėzaus gimimo šventė!
- Tai saulės sugrįžimo šventė!

1 vedėja:
- Orinta, bet prieš tai Kūčios. Prie didelio apeiginio stalo, lydimos apeigų, burtų su įvairiais pasninko valgiais. Kiek jų būdavo? Ir dar išliko!

2 vedėja:
- O iki Kūčių laukimo metas – Adventas. Kas apie jį papasakos?

Du mokiniai išeina į priekį. Jie pasiruošę papasakoti apie adventinį laikotarpį .Vienas vaikas vokiečių kalba pasakoja, kitas verčia.

Die Adventszeit- das ist die Zeit zum Nachdenken, was in diesem Jahr Gutesund Schönes gewesen ist, was vielleicht Böses war. In dieser Adventsstunde werden wir uns deutsche Weihnachtslieder anhören, Sitten und Bräche auch Weihnachtssymbole kennenlernen. Seid bitte aufmerksam und hört zu.
Bald kommen Weihnachten und das Neujahr. Alle alle warten darauf. Der Adventskranz mit vier Kerzen ist das Zeichen für den Beginn der Adventszeit. Der Advent dauert vier Wochen. Am vierten Sonntag vor Weihnachten zündet man die erste Kerze an. Am dritten Sonntag vor Weihnachten zündet man die zweite Kerze an. Am zweiten Sonntag vor Weihnachten wird die dritte Kerze angezündet. Am letzten Sonntag brennen schon alle vier Kerzen.

1 vedėja:
Klausimai salei: koks Kalėdų simbolis? (eglutė). Gal žinote šalį kurioje šis medis buvo papuoštas pirmą kartą? (Vokietijoje).
-Taip Vokietijoje 16 amž. Viduryje miesto aikštėje iškilo įvairiai papuošta eglutė. Vėliau šis amžinai žaliuojantis medis atkeliavo į Lietuvą.

1 vedėja:
Apie Kalėdas ir jų papročius papasakos patys vokiečiai.
Apeigas ir papročius Vokietijoje vokiečių kalba pristato 8c klasės mokiniai.

1 mokinys:
Das ewige Feuer, eine heidnische Sitte: Im eiskalten Winter, in der dunklen Jahreszeit, durfte niemals das Feuer ausgehen, damit die bösen Geister und Gespenster nicht ins Haus kamen.
7 und 9 sind Glückszahlen. Deshalb aß man an Weihnachten Speisen, die aus 7 oder 9 Zutaten bestehen mussten. Der Adventskranz ist sichtbares Zeichen für den Beginn der Adventszeit.
Man schmückt den Kranz mit vier roten Kerzen.

2 mokinys:
Die Silvesterknaller. Mit Lärm jagte man die bösen Geister fort. Silvesterknaller und Raketen werden auch heute noch in der Silvesternacht abgefeuert. Die Weihnachtsfarben sind Weiß, Blau, Rot und Grün. Brot und Kuchen wurden an Weihnachten dem Sonnen- und Lichtgott geopfert. Der Nikolaus kommt am 6. Dezember. Er legt den Kindern Süßigkeiten, Gebäck, Nüsse und Obst in die Stiefel. Den Adventskranz kann man auf einen Teller legen- zusammen mit Nüssen, Mandarinen und kleinen Äpfeln. Immergrüne Zweige bringt man ins Haus, um die bösen Geister fortzujagen.

3 mokinys:
Der Traum, den man in der Silvesternacht träumt, geht in Erfüllung. Bleigießen. Am 31. Dezember, am Silvesterabend, versucht man mit Bleigießen die Zukunft zu deuten. Das Heiratsorakel. Ein Mädchen wirft seinen Schuh über die Schulter. Wenn der Schuh zur Tür zeigt, bedeutet es die baldige Hochzeit.
Die Tiere schützte man vor Hexen so: Im Stall legte man zwei Messer über Kreuz.
Die Obstbäume. Wenn der Bauer in der Neujahrsnacht hinausging und seinen Obstbäumen ein gutes Jahr wünschte, sollte der Garten gute Ernte einbringen. Das Haus macht man vor Weihnachten sauber, um die bösen Geister fortzujagen. Die Erbsensuppe war das klassische Silvestergericht. Es sollte Reichtum und Segen bringen.

4 mokinys:
Einen Besen mit den Borsten nach oben stellte man vor die Haustür, um gegen böse Geister geschützt zu sein.Mit Stroh oder Strohseilen umwickelte man die Obstbäume, damit sie im
kommenden Jahr viele Frachte tragen würden. An Weihnachten musste man viel essen, um sich im ganzen folgenden Jahr vor Hunger zu schützen. Den Weihnachtsbaum befestigte man früher an der Decke, um die bösen Geister fortzujagen. Man glaubte, dass sie sich an der Decke sammelten.

8a klasės mokinės užtraukia psalmę „Kaip ištroškusi elnė“:

Kaip ištroškusi elnė uodžia upelio,
Taip ir mano širdis Tavęs ilgisi, Dieve. }2 k.

Mano siela ištroškusi Dievo, Gyvojo Dievo.
Vai kada nukeliausiu ir Dievo Veidą išvysiu. } 2 k.
Kaip ištroškusi elnė uodžia upelio,
Taip ir mano širdis Tavęs ilgisi, Dieve. } 2 k.

Atsiųski man savo šviesą ir tiesą, tegu man jos vadovauja
Ir mane veda į Tavo padangtę, į Tavo šventąjį kalną. } 2 k.
Kaip ištroškusi elnė uodžia upelio,
Taip ir mano širdis Tavęs ilgisi, Dieve. } 2 k.


Pasirodo „Čigonė“ (Darija). Ji visų klausinėja, kas čia vyksta? Sužinojusi, kad ruošiamasi artėjančioms Kalėdoms, prisimenamos tradicijos ir papročiai „Čigonė“ pasiūlo išsiburti Kūčių vakaro burtais.
Kūčių vakaro burtai:
a) Padedamos 4 lėkštelės. Po jomis yra: žiedas (ištekės), duonos gabalėlis (sotus gyvenimas), moneta (netrūks pinigų), anglies gabaliukai (skurdus varganas gyvenimas).
b) Į dubenėlį su vandeniu įmetami du gabaliukai angliukų. Priėjęs dalyvis pasuka vandenį lazdele, jeigu angliukai subėga draugėn – turės draugą (ę).
Būrelis mergaičių nuskuba pas „Čigonę“. Išsibūrusios dalinasi įspūdžiais.

2 vedėja:
- O dabar paprašysim mūsų viešnią, kuri daug po mūsų kraštą keliauja apie Kalėdų simbolius, paplitusius Lietuvoje, papasakoti. Mergaitė iš krepšio ištraukia eglutę, Kalėdų senelį, žvaigždę, dovanų maišelį, žvakę ir trumpai apie juos papasakoja.

Dabar apie simbolius kalbama vokiškai.

Jetzt sprechen wir über WEIHNACHTSSYMBOLE.

1 mokinys:
Das Symbol ist DER WEIHNACHTSBAUM.Er wurde zum ersten Mal um 1600 im Elsaß gesehen. Ein Chronist berichtet aus Straßburg , wo Tannenbäume mit Äpfeln und Papierrosen geschmückt waren.jJetzt wird der Tannenbaum mit Spielzeugen, Konfekten und Lichtern geschmückt.
Der Weihnachtsbaum ist das wichtigste Symbol der Weihnachten, weil man die GESCHENKE unter den Tannenbaum legt. Man sagt, dass die Geschenke
DER WEIHNACHTSMANN in der Nacht in einem Sack bringt.Die Geschenke sind nur für gute Kinder. Geschenke erinnern an die Gaben der drei Weisen aus dem Morgenland.

2 mokinys:
KERZEN symbolisieren das Licht der Welt, das mit der Geburt Christi zu uns auf die Erde gekommen ist. STERNE zeigen den Weg , so wie der Stern von Bethlehem die drei Weisen und die Hirten geführt hat. DER ENGEL gilt als der Verkünder, der die frohe Botschaft der Geburt überbringt.

Netrukus 8a mokiniai parodo komišką Bruno Ferrero pasakojimo „Kelnės“ inscenizaciją, kuriame nagrinėjami įvairiapusiai šeimos santykiai.

Kelnės

Banko tarnautojas Picis ėjo namo laimingas. Elegantiškame raudono popieriaus krepšyje, papuoštame geltonu kaspinu, jis nešėsi ką tik įsigytą prekę: puikias kelnes.
Skubiai užlipo į miegamąjį pasimatuoti ir galbūt pasirodyti pasipuošęs jau per šeimos vakarienę. Apsimovė ir įsistebeilijo į veidrodį. Tačiau trūkumas, kurį parduotuvės pardavėjas apsukriai užglaistė, dabar pasirodė visu ryškumu. Kelnės buvo per ilgos, vyriškiui pynėsi kojos.
„Menkniekis, - pagalvojo banko tarnautojas Picis. - Gyvenu su trimis moterimis, gerai mokančiomis siūti: su žmona, dukterimi ir uošviene. Paprašysiu kurios nors iš jų ir greitai man jas patrumpins.“
Rūpestingai pamatavo ir nusileido laiptais žemyn nešdamas kelnes rankose. Virtuvėje triūsė žmona.
,,Brangioji, prašau patrumpinti šias kelnes lygiai septyniais centimetrais...“
Žmona nužvelgė jį pavargusiu žvilgsniu: ,, Šiandien neturiu laiko. Bet to, aš tau ne tarnaitė!”
Banko tarnautojas nenusiminė. Svetainėje priešais televizorių sėdėjo uošvienė.
,,Gal malonėtum patrumpinti man kelnes lygiai septyniais centimetrais?“
,, Tik ne dabar! Žiūriu kartojamą serialą ,,Dingę“ , tai mano mėgstamiausias. O po to laukia susitikimas senjorų klube.“
Banko tarnautojas ėmė ieškoti dukters. Ši apsimetusi, jog mokosi, skambino širdies draugui. Tėvas išsakė dukteriai savo prašymą.
,, Nė nesitikėk!- atšovė duktė. – Po trijų dienų laikysiu egzaminą!“
Vargšelis sulankstė kelnes ir paliko jas ant kėdės. Kitą rytą išėjo į darbą mūvėdamas senomis kelnėmis.
Žmona pagalvojo: ,, Kokia aš beširdė, blogai su juo pasielgiau“ , - paėmė kelnes ir jas patrumpino.
Po kelių valandų pamačiusi kelnes ant kėdės uošvienė nusprendė: ,,Aš tuo pasirūpinsiu. Jiems pasisekė, kad gyvenu šiuose namuose...“ Ir – dėl tikrumo – patrumpino kelnes gerais dešimčia centimetrų.
Netrukus grįžus namo duktė rado kelnes ant kėdės ir pasiryžo: ,,Vargšelis tėtis, niekam nerūpi, ko jam reikia. Imsiu ir patrupinsiu jam kelnes. Kiek jis sakė centimetrų.? Septynis ar septyniolika? Patrumpinsiu penkiolika...“ Nukirpo ir dailiai susiuvo siūles.
Kai nesitverdamas džiaugsmu banko tarnautojas ėmė matuotis naujas kelnes, jos nesiekė jam kelių.

Negalima namų išmatuoti metrais ar apskaičiuoti jų svorio kilogramais, kaip neįmanoma nustatyti vasaros vėjo ribų ar pasverti rožės aromato. Namų vertė yra lygi juose sutinkamai meilei ir dėmesingumui.


Vaidinimą papildė 8 c klasės mokinės vokiečių kalba, padeklamavusios Erikos Engel eilėraštį
„Kalėdos“.

WEIHNACHT

Ganz leise leise hat’s geschneit
in der Dezembernacht.
Die Erde hat im weißen Kleid
zum Fest, zum Fest sich schön gemacht.
Der Schlitten bringt vom Winterwald
die grüne Tanne her.
Die frohe Weinacht kommt nun bald,
nicht lange dauert’s mehr.


Es führt die Spur zum Wald hinaus
wieder in Dorf und Stadt,
wo nun der Tannenbaum im Haus
ein silbern, silbern Festkleid hat.
Der Gabentisch ist reich gedeckt,
an jeden ist gedacht,
es werden Kerzen angesteckt
und leuchten durch die Nacht.

Po to pritariant fleitai, mokinės padainavo dainą „O, eglute“:

O Tannenbaum, o Tannenbaum,
Wie grün sind deine Blätter.
Du grünst nicht nur zur Sommerzeit,
Nein, auch im Winter, wenn es schneit.
O Tannenbaum, o Tannenbaum,
Wie grün sind deine Blätter.

O Tannenbaum, o Tannenbaum,
Du kannst mir sehr gefallen.
Wie oft hat nicht zur Weihnachtszeit
Ein Baum von dir mich hoch erfreut.
O Tannenbaum.....

O Tannenbaum, o Tannenbaum,
Dein Kleid will mich was lehren.
Die Hoffnung und Beständigkeit,
Gibt Trost und Kraft zu jeder Zeit.
O Tannenbaum, oTannenbaum....

2 vedėja:
Atverkime duris
Išeikim į gražiausią žiemos šventę
Išneškim viską su savim kas gera!

1 vedėja:
Šviesos, sveikatos, tikėjimo ir gėrio šv. Kalėdų ir Naujųjų metų šventėse linkime mes, mokiniai, Jums mūsų, mokytojos!
Atsisveikinimui Mokinys trimitu sugrojo smagią kalėdinę melodiją.


Naudota literatūra:
B Ferrero „Kai pražysta gėlės“
Festliche Sitten und Brauche durch die Jahreszeiten.
Aija Kruze, Sanita Vecmane
Irena Marija Norkaitienė. Vokiečių kalbos vadovėlis 12 kl.

Akimirkos iš renginio:

 

į viršų

 


„KELIAUK IR PAŽINK“

IT projektas
2009 m. sausio mėn.

Projekto dalyviai: 7-8 kl. mokiniai

Mokytoja: N. Urbonavičienė

Integracija: mokomieji dalykai, informacinės technologijos.


Projekto tikslai:
• Skatinti mokinius domėtis gimtojo krašto ir Lietuvos kultūros paveldo vertybėmis, jas puoselėti.
• Formuoti mokinių informacinę komunikacinę kompetenciją.
• Ugdyti darbo kompiuteriu praktinius įgūdžius.
 

Metodai:
• Interaktyvus mokymas.
• Individualizuotas mokymas.
• Mokinių savarankiškas ir grupinis darbas kompiuteriu.


Projekto pagrindiniai veiksmai:
I etapas:
• IT pamokose pristatomas projektas.
• Kartu su mokiniais aptariamas ir iškeliamas pagrindinis kūrybinės projektinės užduoties tikslas ir uždaviniai.
• Planuojama vykdymo trukmė, projekto eiga, veiksmų planas, aptariami vertinimo kriterijai.
• Iš siūlomų temų mokiniai išsirenka juos dominančią. (1 pamoka)
II etapas:
• Mokiniai konsultuojasi su dalykų mokytojais, renka informaciją.
III etapas:
• Mokiniai kuria projektinius darbus, vis susipažindami su nauju mokymo turiniu.
• Mokiniai tikslina ir tobulina kūrybinius darbus. (6 pamokos)
IV etapas:
• Darbų pristatymas klasėje ir klasės draugų darbų recenzavimas. (2  pamokos)
V etapas:
• Viešas mokinių darbų pristatymas mokyklos bendruomenei kasmetinėje rajoninėje mokinių kompiuterinių kūrybinių darbų mugėje.
http://www.infveikla.projektas.lt/muge.htm


Mokinių darbai publikuojami internete:
http://www.infveikla.projektas.lt/keliauk/index.htm

į viršų

ADVENTINĖ POPIETĖ

 

 

į viršų

 

 

s
 © 2005-2006 Vizitinė kortelėInformacijaApie mokykląBendruomenėVeiklaRenginiai, fotogalerijaBibliotekaUgdymas