„Racionalus profesijos pasirinkimas yra svarbiausias profesinės karjeros sekmės veiksnys žinių visuomenėje, grįstoje rinkos ekonomika.“
/Pukelis K., 2002/

Norėdamas racionaliai pasirinkti profesiją, mokinys turėtų iškelti sau tokius pagrindinius klausimus:

  • ko aš noriu?
  • ką galiu?
  • kaip tai pasiekti?

Profesijos pasirinkimo racionalumas priklauso nuo to:

  • kiek mokiniai pažįsta savo asmenines savybes ir kaip jas vertina,

  • kiek mokiniai pažįsta pasirenkamą profesiją,

  • kaip vertina savo asmeninių savybių atitikimą pasirenkamos profesijos reikalavimams,

  • kokį turi praktinį pasirenkamos profesijos patyrimą.

 

SVARBU:
asmeninių savybių formavimas,
kuo tikslesnis Aš vaizdas,
teigiamos nuostatos į mokymąsi, į darbą,
savigarbos stiprinimas,
realistiškas karjeros galimybių supratimas,
tolesnio mokymosi ir įsidarbinimo planavimas.

 

******
Gyvenimas - kaip eskalatorius, kuris pastoviu greičiu važiuoja žemyn.
Bėgant juo - po truputį judi aukštyn.
Einant - stovi vietoje.
Sustojus - keliauji žemyn!
Tai žinant svarbu pasirinkti savo eskalatorių.

Life is like an escalator which constantly goes down.
If You run - You go up little by little.
If You walk up - You stand still.
But if You stop - then You go down.
Now You need to chose right escalator of Your life!
 


www.efoto.lt